Ценова листа

Предлагаме на Вашето внимание нашите цени:

  • Монтаж на климатични системи 9 000, 12 000, 18 000 Btu:

– труд по монтажа –                                                                 120.00 лв/бр.

– монтажни материали –                                                      х 23.00 лв/м.

– ПВЦ канали –                                                                        х 15.00 лв/м.

– вкопаване в стени –                                                             х 20.00 лв/м.

 

  • Монтаж на климатични системи 24 000 Btu:

– труд по монтажа –                                                                140.00 лв/бр.

– монтажни материали –                                                     х 28.00 лв/м.

– ПВЦ канали –                                                                        х 15.00 лв/м.

– вкопаване в стени –                                                            х 20.00 лв/м.

 

  • Демонтаж

    – климатична система                                                             50.00 лв/бр.

 

  • Профилактика

– на климатична система, включваща измиване на системата с вода и препарат,

без демонтиране                                                                       50.00 лв/бр.

 

Посочените цени са без ДДС.

Copyright © 2015 Pixel Theme Studio. All rights reserved.