Наши клиенти

Нашата фирма има редица обекти, като климатизация на сгради с търговско, административно и промишлено предназначение, хотели, магазини и къщи, абонаментно профилактично поддържане на инсталациите.

Наши клиенти са:

  • ГБС Инфраструктурно строителство АД,
  • Национална служба за съвети в земеделието,
  • Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда,
  • Кооперация Доверие – Лесидрен,
  • Петролна база „Сакса”,
  • Национален център за изследване на демокрацията
  • и др.

montaj01

Copyright © 2015 Pixel Theme Studio. All rights reserved.